Rekruttering og jobs

- skræddersyet rekrutteringsforløb

Generelt om rekruttering

Den perfekte kandidat

dumper sjældent ned i skødet på dig. Oftest kræver det tid og arbejde at finde netop den fremtidige medarbejder, som vil sikre og hæve kvaliteten af din virksomhed.

I de tilfælde, hvor kandidaten ikke dumper ned fra himlen, vil en ansættelse oftest være resultatet af en længere rekrutteringsproces.

En sådan proces har mange trin, og hvert trin kan optimeres for at opnå et bedre resultat.

I HR Company tilbyder vi sparring på dele af processen, men hvis du ønsker, kan vi også hjælpe dig hele vejen. Kontakt os her for snak om et skræddersyet rekrutteringsforløb, der passer til dine behov.

Ledige stillinger

I HR Company rekrutterer eller searcher vi løbende efter kandidater, som kan udfylde forskellige former for stillinger. 

Send os gerne dit CV

En rekrutteringsproces består typisk af:

Det er vigtigt at bruge tid på at udarbejde et præcist stillingsopslag. Vær præcis omkring hvilke kompetencer, du søger, og hvilken personlighed, der ville passe godt ind på arbejdspladsen. Jo mere præcis du er, jo klarere en ide har ansøgerne om, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af virksomheden.

Inden man sender stillingsopslaget ud, er det en god idé at overveje hvor, opslaget skal være tilgængeligt. Skal den være at finde på virksomhedens hjemmeside? På LinkedIn eller Jobindex? Alle steder eller et helt andet sted?

Inden man kalder til samtale, er det vigtigt at have et godt overblik over ansøgere. Her kan man få afklaret relevante spørgsmål, der kan være afgørende for, om det giver mening for begge parter med en videre dialog. Det kan være lønniveau, forventninger/krav til arbejdspladsen eller andet. En screeningsproces har til formål at give netop et sådant overblik.

Hvis et stillingsopslag får 100 ansøgere, kan det være en stor mundfuld. Vi tilbyder at ordne screeningsprocessen for dig og give dig vores professionelle bud på de mest velegnede kandidater.

En god samtale med de rigtige spørgsmål stillet er afgørende for den videre proces. Det er vigtigt at ansøgeren ikke føler sig dårligt behandlet, men på den anden side er du som arbejdsgiver også nødt til at stille de rigtige, og nogle gange kritiske, spørgsmål. Når en ansøger f.eks. siger, de har arbejdet med løn, er det relevant at vide på hvilken måde og hvor længe, de har gjort det.

Det er ikke noget hurtigt svar på ”hvem er den perfekte kandidat til jobbet”. Det afhænger både af virksomhedens behov, ansøgerens kompetencer og personlighed, kemi mellem medarbejder og arbejdsgiver og mange andre ting. Det er også vigtigt for dig som leder at overveje, om det er vigtigere at få ansat en, som kan gøre noget her og nu, eller om det er vigtigere at prioritere en kandidat, som potentielt kan arbejde for virksomheden mange år ud i fremtiden.

Vi kan give dig professionel rådgivning og sparring i forbindelse med valg af kandidat.

Når den rigtige kandidat har sagt ja til jobbet, starter en helt ny proces med on-boarding. I den proces er første skridt at få udformet en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten giver sikkerhed til både virksomhed og medarbejder.

Har du brug for sparring eller rådgivning i forbindelse ansættelseskontrakter og lignende, kan du kontakte os her.

Professionel rådgivning

Vi, i HR Company, kan tilbyde dig professionel rådgivning i din rekrutteringsproces, uanset din fremtidige medarbejders faggruppe eller funktion. 

Vi kan også tilbyde en fuld pakke, som betyder, at vi kører det meste af processen for jer. Altså at vi står for:

  • Udarbejdelse af stillingsopslag
  • Opslag af stillingsopslag
  • Screening af ansøgere
  • Afholdelse af samtaler
  • Sparring på valg af kandidat
  • Opfølgning på processen

Er det ikke helt de elementer, du ønsker, så kontakt os alligevel.

Vi sammensætter en rekrutteringspakke, som passer til dig og din virksomheds behov

Når vi hjælper dig med at finde din nye medarbejder, indleder vi samarbejdet med at sætte os rigtigt godt ind i både din forretning og jeres kultur. Bl.a. forsøger vi at inddrage en eller flere af dine ansatte. Det sikrer, at vi får et nuanceret billede af, hvem I er, og hvilke kompetencer der er behov for i det job, I skal besætte.

Når du samarbejder med HR Company, får du garanti på rekruttering. Hvis du eller kandidaten mod forventning oplever, at I ikke er det rigtige match, og årsagen kan tilbageføres til vores rekrutteringsarbejde, så gennemfører vi én ny rekrutteringsrunde på vores regning.