AdaptGRT

Et effektivt værktøj til at vurdere kognitive evner

Resultaterne fra en AdaptGRT test vil også vise på hvilke punkter, en medarbejder har mulighed for at udvikle sig.

Testen er anvendes blandt andet i rekrutteringsprocesser og kompetenceudviklingsprocesser.

AdaptGRT er brugbar her, fordi den kan hjælpe til med at vurdere en ansøgers potentiale i forhold til den søgte stilling.

AdaptGRT bruges altså sjældent alene, men oftest i forbindelse med en potentiel ny medarbejder. Testen kan hjælpe til at vurdere om kandidaten har de ønskede evner til at trives og udmærke sig i jobbet.