JTI Profiler

Alle har noget i sig af alle de fire dimensioner

Generelt om JTI

JTI tager udgangspunkt i fire såkaldte dimensioner. Hver enkelt dimension består af to poler. I testen tilkendegiver man sin præference inden for hver enkelt dimension. I sidste ende vil man ende som en ud af 16 mulige personlighedstyper.

Teorien bag JTI drejer sig om en balance mellem at indsamle data og tage beslutninger.

Alle har noget i sig af alle de fire dimensioner, testen giver bare en indblik i, hvad man foretrækker, altså hvilken pol, der er mest naturlig for en.

Højere trivsel og produktivitet

Desuden er den mest naturlige pol oftest også der, hvor man har sine stærke sider.

Selvom JTI er videnskabelig, så er mennesker ikke så firkantede, at man uden videre kan putte dem i disse kasser. Der vil også altid være nogen, som er både og eller ingen af delene. Hvilken personlighedstype man er beskriver hvordan, man foretrækker at være.

JTI skal ikke ses som et endeligt svar på en persons identitet, men som et værktøj til at opnå højere trivsel og produktivitet.

De fire dimensioner

Energidimensionen
Ekstroversion → Introversion

Hvordan får man energi?

Det kaldes energidimensionen, fordi man her ser på, hvordan man ”lades op”. Ekstroverte lades op sammen med andre mennesker, hvorimod introverte lader op alene.
På en arbejdsplads kan det være afgørende for både trivsel og produktivitet, at begge disse typer respekteres og deres potentiale udnyttes, for de fleste virksomheder har brug for både introverte og ekstroverte.
Den vurderende dimension

Tænkning → Følen

Hvordan tager man beslutninger?
Her handler det om beslutningstagen.
Foretrækker man at gå med mavefornem-melsen, eller skal der lige tænkes en ekstra gang inden, at den endelige beslutning kan tages.

Der er brug for begge tilgange. Nogle gange er en ekstra tanke givet godt ud, men man kan ikke tænke sig til alt, og logikken er ikke altid det rigtige svar

Den opfattende dimension
Sansning → Intuition

Hvordan bearbejder man information?

Kort handler denne dimension om hvordan, vi indhenter og bearbejder information. Gør vi det gennem sansning, er vores opmærksomhed fokuseret på verden omkring os i øjeblikket.

Gør vi det gennem intuition, leder vi efter mønstre og fokuserer på det, som kan ske i fremtiden.

Også begge disse typer er meget brugbare for en arbejdsplads. Der skal være nogen, der kan løse problemer der opstår her og nu, men også nogen, der er egnet til at se frem og tænke langt.

Livsstilsdimensionen

Vurdering → Opfattelse

Hvordan foretrækker man verden omkring sig?
De forskellige poler her henviser til hvordan, man foretrækker at verden omkring en her.

Vurdering betyder, at man har det bedst i et miljø af kontrol og struktur.

Opfattelse betyder, at man har det bedst i et miljø af frihed og impulsivitet.

I HR Company er vi certificerede i JTI.
Et forløb med JTI ville typisk bestå i et møde, hvor vi taler om din virksomhed og indhenter de nødvendige oplysninger. Dernæst bliver medarbejderne bedt om at tage en online test. Vi modtager en rapport med resultaterne, og herefter er der mulighed for en en-til-en samtale med alle medarbejdere, hvor vi gennemgår resultatet. Afsluttende laves der en workshop for alle involverede, så de vigtigste pointer kommer frem og der sikres det optimale resultat af processen.