Everything DiSC

Kontrakter

DiSC-profilen

Everything DiSC giver nogle rammer og begreber, som gør det lettere at kommunikere, netop fordi man har en måde at snakke om tingene på, som alle forstår. 

Enhver virksomhed har brug for forskellige kompetencer. Forskelligheder er en kæmpe styrke, men kan synes at være en stor udfordring, hvis man ikke har de rette værktøjer til at udnytte dem. Vi kommunikerer forskelligt, forstår forskelligt, motiveres forskelligt osv. 

De Everthing DiSC er et værktøj til dig, der ønsker et kvalificeret grundlag for at tage en dialog med dine medarbejdere.

Everything DiSC-profilen kan fortælle dig noget om den enkelte medarbejders præference i forhold til bl.a. arbejdsstil og motivationsfaktorer.

DiSC er en forkortelse for de fire overordnede personlighedstyper:

D

D = Dominans
Ambitiøs, påståelig, konkurrencedreven, problemlæser, direkte, bestemt, initiativtager, utålmodig, viljestærk.

I

i = Indflydelse
Udadvendt, overbevisende, opmærksomhedssøgende, optimistisk, empatisk, spontan, kreativ, inspirerende.

C

C = Kompetent
Detaljeorienteret, metodisk, perfektionist, logisk, objektiv, forsigtig, systematisk, distanceret.

S

S = Stabilitet
Pligtopfyldende, holdspiller, hjælpsom, behagelig, stabil, rolig, tålmodig.

Det kan aflæses på din bundlinje, når medarbejderne trives og arbejder motiveret.

Ved at bruge DiSC-værktøjet, får du et godt indblik i dine medarbejderes personlighedstyper. Det bliver tydeligere, både hvad der ødelægger og fremmer dine medarbejderes motivation. 

Når du kender din egen – og dine medarbejderes foretrukne arbejdsstil, kan du i højere grad tilrettelægge arbejdsgangen, så dine medarbejdere har optimale forudsætninger for at kunne løse deres opgaver.  

I HR Company er vi certificerede i Everything DiSC, og kan lave en for dig. Vi tilbyder også en team-analyse, hvor vi undersøger flere medarbejderes foretrukne arbejdsstil. Vi ved hvilke strategier, vi kan benytte, således at dit team udnytter hinandens stærke sider og dermed bliver mere effektive i opgaveløsningen. 

Everything DiSC kan bruges i sammenhæng med rekruttering, afdækning af enkelte medarbejderes foretrukne arbejdsadfærd, MUS-samtaler eller til at danne grundlag for hele teamets samarbejde. Med Everything DiSC kan du etablere et fælles sprog som grundlag for jeres fremtidige effektive samarbejde. 

Når vi laver en Everything DiSC-profil, består processen typisk i, at vi mødes og taler om din virksomhed samt indhenter nødvendige oplysninger. Dernæst bedes medarbejderne tage en online test. Vi modtager en rapport med resultaterne, og herefter er der mulighed for en en-til-en samtale med alle medarbejdere, hvor vi gennemgår resultatet. Afsluttende laves der en workshop for alle involverede, så de vigtigste pointer kommer frem og der sikres det optimale resultat af processen.