Profilværktøjer

- udvikling af den enkelte medarbejder

Generelt om profilværktøjer

Enhver virksomhed har brug for forskellige kompetencer og dermed forskellige typer af medarbejdere. Professionelle profilværktøjer giver simple rammer og begreber, der kan bruges til at beskrive forskellige typer af personer.

Rammerne og begreberne danner grundlag for ny viden og en optimal samtale om forskelligheder. En god og optimal samtale er første skridt på vejen mod at højne trivsel og effektivitet.

Begrebet profilværktøjer dækker over forskellige typer af professionelle personlighedstests.

Resultaterne af disse tests giver indblik i hver enkelt medarbejders styrker og udviklingspotentiale. Jo bedre kendskab du har til dig selv og dine medarbejdere, jo lettere er det at få sammensat en optimal arbejdsgang, så det bedste resultater opnås, og medarbejdernes trivsel sikres.

Resultaterne fra disse tests kan bruges til både personlig udvikling, udvikling af den enkelte medarbejder og udvikling og optimering af forskellige teams og på tværs af teams.

Eksempelvis kan man også bruge resultaterne til at danne et udgangspunkt for en givende MUS-samtale.

Derfor skal du bruge profilværktøjer