fleksjob & overenskomst

Som udgangspunkt er medarbejdere i fleksjob omfattet af en overenskomst – også selvom virksomheden ikke har overenskomst.

Arbejdsretten har fornyelig i en sag afgjort, at en virksomhed som ikke havde overenskomst skulle have taget udgangspunkt i en relevant overenskomst ved ansættelse af fleksjobbere. De ansættelsesforhold hvor man ikke fulgte overenskomsten skulle klart fremgå af ansættelseskontrakten.

I denne sag dømte Arbejdsretten virksomheden til at efterbetale løn og pension efter den overenskomst der naturligt ville have været gældende på området.

 Hvad betyder dommen så i praksis for virksomheder uden overenskomst?

Har virksomheden ingen overenskomst, men allerede ansat en eller flere medarbejdere i fleksjob, så handler det om hurtigst muligt at få styr på forholdende. Det anbefales at virksomheden indgår i en dialog med fleksjobberen i forhold til ansættelsesforholdene.

Det skal afklares hvilken relevant sammenlignelig overenskomst der tages udgangspunkt i, og så skal der tages stilling til overenskomstens vilkår, hvilke vilkår der er gældende og hvilke der ikke er. Disse forhold skal fremgå af en ny ansættelseskontrakt.

Såfremt der er behov for hjælp til at få et overblik, så er HR Company altid klar med rådgivning.

DEL GERNE DETTE INDLÆG